Ekelund-Plars_enradig

Aurora music

Ekelund & Plars har hjälpt till att utveckla både våra festivaler och oss själva.Vi var stolta över alla våra framgångar med att under tio års tid ha genomfört 35 festivaler med ett stort antal av den klassiska musikens absoluta världsstjärnor, inför tiotusentals festivalbesökare, när vi satte oss ned med Ekelund & Plars. Genom samtalen fick vi en annan syn på vilka vi är, vilka vi vill vara och vad vi ska göra framöver. De förändrade vårt mindset och vi kan med deras råd och dåd ta ett ordentligt steg i vår utveckling. Visst har vi gjort mycket spännande, men nu förstår vi att än mer spännande saker ligger framför oss.
 
Ola Larsson, General Manager
Per Nyström, Artistic Director

Aurora Chamber Music

Stormfors

Ekelund & Plars har en open source-attityd i sitt arbete som passar väldigt bra in på hur utvecklingen är inom andra delar av IT-branschen och som ansluter till vårt sätt att arbeta. 
 
Fredric Örup, Managing Partner,
Stormfors Digitalbyrå

Campido

Två av de krav jag ställer på min organisation, transparens och lyhördhet, ställer jag också på våra leverantörer. Ekelund & Plars har som rådgivare och eventpartner uppfyllt dessa och dessutom visat exempel på en god kreativitet.
 
Filip Truedsson, VD

Campido fastighetsförvaltning AB

Fraktus

Våra möten med Ekelund & Plars gjorde att vi insåg behovet av att göra en genomlysning av vår budskapsplattform. Genom att köra en av Ekelund & Plars speedshops, fick vi i ledningen ett förändrat mindset. Metoden ger snabbt och med relativt små insatser en reviderad och sammanhållen kommunikationsplattform som vi kan bygga vidare på i alla våra kanaler.
 
Anders Norell, grundare
Fraktus AB

Eltel Networks

Vår uppgift är att göra framtiden möjlig. Och vi vet att framtiden finns i andra änden av en fiber. Det betyder att när vi genomför Europas största fiberkampanj väver vi också samman analoga uttrycksformer med digitala i en tät väv. Ungefär som framtiden ser ut.
 
Peter Uddfors, vVD
Eltel Networks

Lotus travel

Vi gjorde en av Ekelund & Plars speedshops. Sammanställningen tillsammans med förslag
till budskapsplattform fick vi redan efter en vecka. Resultatet gav hela företagsledningen ståpäls! Vi fick nya insikter som förändrade vår världsbild. Nu har vi påbörjat tillämpningen, förändringsarbetet känns självklart och vi är oerhört optimistiska. Gåshudvarning hela vägen!” 
 
Ulrika Nordgren, marknadschef
Lotus Travel

Sankta Katharinastiftelsen

Sankta Katharinastiftelsen vill stå för en av de viktigaste mänskliga samvaroformerna,
samtalet. Vår förmåga till samtal och utbyte av erfarenheter är ju det som skapar oss som människor och formar det samhälle vi vill leva i.
Ekelund & Plars säger att kommunikationär allt, liksom att allt är kommunikation, och det är i allra högsta grad en sanning för oss också.
Ekelund & Plars har hjälpt oss att se och förstå det eviga i det dagsaktuella. Att vi är tydliga med vad vi gör och vad vi vill. Att vi har en vision om ett framtida samhälle som andra människor vill dela med oss. Att vi i allt vi gör är konsekventa och intressanta.
Vi har ett arv att förvalta och det kan vi göra bäst genom att vara viktiga i nuet. På ett klokt och lyhört sätt har Ekelund & Plars arbete tillfört energi och ett perspektiv som vi själva skulle ha haft svårt att skapa.
 
Michael  Bjerkhagen, direktor
S:ta Katharinastiftelsen

Exclamation

Jag har samarbetat med Ekelund & Plars i olika sammanhang. De hjälpte mig att bygga upp Hays Recruitment i Norden. Samarbetet fortsatte när jag blev chef för Assessit. När jag fick en idé om en ny verksamhet var det naturligt att utveckla den tillsammans med Ekelund  & Plars. Idag har jag en verksamhet som anlitas av stora börsbolag och många  samhällsinstitutioner.
 
Caroline Patychakis, vd
Exclamation AB

OhlanderGruppen

Ekelund & Plars gav oss modet.
Vårt företag stod inför en stor utmaning som omfattade både den strategiska inriktningen och vårt uppträdande. Och för att kunna ta nästa steg i vårt företags utveckling var vi tvungna att ta ett antal beslut och agera snabbt. Ekelund & Plars har varit ett stort stöd i denna process. Både genom att skapa en struktur och genom att tillföra det så viktiga utanförskapet.
De gav oss modet att skapa ett helt unikt uttryckssätt för den bransch vi verkar inom.  Idag har OhlanderGruppen inte bara ett nytt namn och logotyp, utan också ett helt nytt uttryckssätt. Detta kommeri sin tur påverka vår framtida strategi på ett avgörande sätt.  En strategi som kommer att utmana en hel bransch.
 
Stefan Ohlander, vd
OhlanderGruppen AB

ISS

ISS har samarbetat med Ekelund & Plars sedan 2006. Tillsammans med dem har ISS gått från att vara ett ”house of brands” till ett ”branded house”. Vi har skapat en stark intern  förståelse för kommunikationens betydelse för framgång, expansion och högre ägarvärde.
 
Anja Engdahl, External Communications and Brand Manager,
ISS, Sveriges största tjänsteföretag för outsourcing och facility management.

peter sotare

Ekelund & Plars gjorde Peter Sotare till en förebild för hela branschen. Vi bytte namn, formulerade ett tydligt fokus, skapade ett designprogram som är kongenialt med vår verksamhet (lovordat i fackböcker och reklamutbildningar). Vi stärkte vår självbild och  blev offensivare, vilket ledde till expansion och ökat företagsvärde.
 
Peter och Gudrun Schlein-Andersen
Peter Sotare