Ekelund-Plars_enradig

Allt handlar om förflyttning.

Ni vill förändra, få fler leads, större marknadsandelar, nöjdare medarbetare, attrahera ny kompetens, öka lönsamheten. Det betyder förflyttning, från punkt A till punkt B. Från där ni är, till dit ni vill. Ni måste övervinna någon form av motstånd för att nå målet. Kommunikation.
Digitaliseringen förändrar kontinuerligt tillvaron. Avståndet mellan köpare

och säljare minskar och hittar nya vägar. Alla blir sina egna centrum i den globala tillvaron där all information finns tillgänglig i molnen.
I den här världen är kommunikation allt, och allt är kommunikation. Det som inte kommuniceras existerar inte. Och tystnad är också kommunikation.

VÅRT JOBB ÄR PROJEKTLEDARENS OCH INSPIRATÖRENS.

Vi arbetar med modeller som är hands on.
Vi formulerar mål, strategier, punkter för avstämning.
Vi formulerar kommunikationsstrategier för våra projekt. Vi skapar kanalstrategier.
Vi tar ett helhetsgrepp på hur ni ska framhålla er produkt eller tjänst, den historia ni vill berätta om er verksamhet och hur den ska knyta an till köparens egen berättelse om sig själv och sin verksamhet.
Berättelsen är avgörande för era möjligheter. För om inte ni skapar berättelsen om er och era produkter kommer ni att få ingå i någon annans berättelse.
Allt det ni gör måste förstås, gillas och uppskattas av andra. Av medarbetare, kunder, prospects, media. Av alla intressenter.
Allt är kommunikation.

Vi formulerar ert credo.

Tillsammans med er formulerar vi ett credo. Ett dokument som är er ideologi: det här är ni, så här vill ni uppfattas, det här skiljer er från alla andra. Orden är viktiga. Orden förmedlar insikter som bestämmer mindset hos mottagaren. Vilka ord ni väljer avgör allt.
Kommunikation är allt.

DET KRÄVS ORD FÖR ATT INSPIRERA TILL HANDLINGAR,
OCH DET KRÄVS HANDLINGAR FÖR ATT SKAPA FÖRÄNDRING OCH ÖVERBRYGGA GAP.

En dominobricka kan välta en annan bricka som är 50% större. Om en dominobricka välter en annan bricka som är 50% större och den i sin tur välter en som är ytterligare 50% större och det fortsätter så kan den första lilla brickan efter 11 steg välta en dörr. Efter 18 steg välta en jättebricka hög som Eiffeltornet. Efter 20 brickor välter den en bricka hög som  världens största byggnad Burj Kalifa i Dubai. Och efter 26 steg välter den första lilla brickan något som är högre än Mount Everest.  Inom kommunikation måste vi försöka hitta den där första brickan, den, som om vi välter den, gör att resten faller. En del kallar det The One Thing, ordet, meningen, tanken som startar kedjereaktionen. Vi kan vara säkra på två saker. Det ena är att brickan finns där någonstans. Den andra är att det aldrig är den vi trodde från början.
En dominobricka kan välta en annan bricka som är 50% större. Om en dominobricka välter en annan bricka som är 50% större och den i sin tur välter en som är ytterligare 50% större och det fortsätter så kan den första lilla brickan efter 11 steg välta en dörr. Efter 18 steg välta en jättebricka hög som Eiffeltornet. Efter 20 brickor välter den en bricka hög som världens största byggnad Burj Kalifa i Dubai. Och efter 26 steg välter den första lilla brickan något som är högre än Mount Everest. Inom kommunikation måste vi försöka hitta den där första brickan, den, som om vi välter den, gör att resten faller. En del kallar det The One Thing, ordet, meningen, tanken som startar kedjereaktionen. Vi kan vara säkra på två saker. Det ena är att brickan finns där någonstans. Den andra är att det aldrig är den vi trodde från början.

Ord som förändrar medarbetarnas mindset.
Ord som sätter in verksamheten i ett större sammanhang som medarbetare och kunder vill ingå i.
Ord som bygger strategier som kan brytas ner till taktik.
Ord som ger mening och löften.
Ord som skapar spännande berättelser om er och er produkt. För om inte ni skapar den berättelsen så får ni ingå i en berättelse som någon annan formulerar.

Ord som kan sättas samman till en elevator pitch.
Ord som bildar den där meningen som omgivningen förknippar
med just er.
Ord som kanske väcker förväntningar på en framtid tillsammans med er.
Allt är kommunikation. Kommunikation är allt.

Våra arbetsmodeller:

Strategimodellen är den primära modellen där vi gemensamt ställer samman den kunskap som finns inom och utanför företaget. Vi formulerar visioner och missioner. Vi beslutar om grundläggande strategiska uppträdanden och gör en intressentanalys.

Intressentmodellen handlar om att utifrån befintlig strategi inventera och besluta om intressenter eller aktörer som är viktiga, formulera budskapsplattformar och genomföra aktiviteterna.

Produktionsmodellen används när det finns en klar och tydlig strategi, det finns ett credo och en budskapsplattform, det finns en beskrivning av intressenter. I den här fasen ska budskapen formuleras i text och form samt anpassas till de olika mediakanaler som väljs.

NOSE-modellen som skapats av Tom Sants är central för oss. Här kan du se en mycket förenklad beskrivning. Dynamiken uppstår när den som vill förändring möter den som står utanför verksamheten. När kunskap möter kreativitet. När mål förenas med strikta uppföljningsmetoder.

Vi har utvecklat en metod för workshops som syftar till att enkelt komma igång med förändringsarbetet. Genomförandet av speedshopen tar bara några timmar och en utvärdering tillsammans med ett utkast till ett credo levererar vi efter cirka tio dagar. Speedshopen är en utmärkt sätt att dra  

igång ett förändringsarbete där vi går igenom vad man behöver göra, hur man vill göra och varför, och där kostnaden för att komma igång inte är ett hinder. ​​​​​​​

Vi gjorde en av Ekelund & Plars speedshops. Sammanställningen tillsammans med förslag till budskapsplattform fick vi redan efter en vecka. Resultatet gav hela företagsledningen ståpäls! Vi fick nya insikter som förändrade vår världsbild. Nu har vi påbörjat tillämpningen, förändringsarbetet känns självklart och vi är oerhört optimistiska. Gåshudvarning hela vägen!

Ulrika Nordgren,
marknadschef Lotus

Våra möten med Ekelund & Plars gjorde att vi insåg behovet av att göra en genomlysning av vår budskapsplattform. Genom att köra en av Ekelund & Plars speedshops, fick vi i ledningen ett förändrat mindset. Metoden ger snabbt och med relativt små insatser en reviderad och sammanhållen kommunikationsplattform som vi kan bygga vidare på i alla våra kanaler.

Anders Norell, grundare
Fraktus AB

Vårt eget credo