Ekelund-Plars_enradig

Ohlandergruppen.

Från skugga till fyrverkeri.

Office 360 var specialister på vad bra kontor behöver, bland annat när det gäller it- och telelösningar. Duktiga och ambitiösa, men anonyma. Hur kan man egentligen bli en intressant och tydlig  leverantör när man dras med ett namn som gör att man står i skuggan av alla andra Office-benämnda företag? Och hur många andra företag och produkter har inte lagt till siffror som 360 (grader) eller 365 (årets dagar)?
Enkelt uttryckt kan man säga att namnet Office 360 läckte. Varje krona man investerade i sitt namn kom hundratals andra med liknande namn tillgodo.
Vårt samarbete började som det nästan alltid gör med en speedshop där vi samlar in all den kunskap som företaget har om sin verksamhet, sin historia och sina visioner. I alla företag finns det en överraskande mängd tacit knowledge (som man kan översätta med tyst kunskap). Det handlar om att strukturera det som är sant och viktigt och skilja det från gissningar och fakta som är spännande men affärsmässigt ointressanta. Först därefter kan man börja

arbetet med att formulera sitt credo (vem man är och vad man vill). Mycket av arbetet med credot, med positionering och identitet krävde eftertänksamhet, men när det gällde namnfrågan var beslutet enkelt. Visst gör det ont att byta ett namn som man levt med under lång tid och som var känt i alla fall för en grupp kunder. Men varje tanke på att fortsätta bygga varumärket skulle vara idiotiskt med ett namn som läckte nästan varenda krona man investerade.

Ekelund & Plars gav oss modet.
Vårt företag stod inför en stor utmaning som omfattade både den strategiska inriktningen och vårt uppträdande. Och för att kunna ta nästa steg i vårt företags utveckling var vi tvungna att ta ett antal beslut och agera snabbt. Ekelund & Plars har varit ett stort stöd i denna process. Både genom att skapa en struktur och genom att tillföra det så viktiga utanförskapet.
De gav oss modet att skapa ett helt unikt uttryckssätt för den bransch vi verkar inom.  Idag har OhlanderGruppen inte bara ett nytt namn och logotyp, utan också ett helt nytt uttryckssätt. Detta kommeri sin tur påverka vår framtida strategi på ett avgörande sätt.  En strategi som kommer att utmana en hel bransch.
 
Stefan Ohlander, vd
OhlanderGruppen AB

Sankta Katharinastiftelsen.

Sankta Katharina-stiftelsen och samhället och mänskligheten.

Sankta Katharinastiftelsen grundades 1950 av Margit Sahlin, en av Sveriges första kvinnliga präster. Hon skapade därmed en plats för utbildning och retreat. Ett rum för stillhet, bön och meditation. Efter hand kom samtal kring de stora livsfrågorna att ta en allt större plats och sedan några år tillbaka erbjuder stiftelsen en arena där företrädare för olika uppfattningar, åsikter  och livsåskådningar träffas inför publik och samtalar kring ett viktigt ämne. Ibland kan det vara något brännande och dagsaktuellt, men oftast handlar det om de mer eviga existentiella livsfrågorna

Samarbetet började
med spännande förutsättningar.

När vi började samtala kring hur vi tillsammans skulle kunna utveckla Sankta Katharina-stiftelsen kunde vi konstatera att man har en fantastisk kompetens i den egna styrelsen och i sina huvudmän, man har en spännande verksamhetsidé, man har en god erfarenhet från år av intressanta samtal, men, ett stort men, man har varit dåliga på att kommunicera sin verksamhet.
Med en enkel speedshop kunde vi hitta innehållet i en koncentrerad verksamhetsidé (eller en produkt om man så vill). För att få ett tydligt fokus rensade vi bort en del saker som gjorde bilden suddig och spretig, både från den egna historien och i nuet. Kommunikation bygger ju alltid på enkelhet. 

Det goda samtalet.

Vi slog fast att samtalet är den viktigaste och kanske högsta samvaroformen för människor i ett demokratiskt och progressivt samhälle.
 Vi fokuserade på en enda sak och det är det vi kallar Katharina-samtalen. I alla möten och i alla sammanhang pratar vi om Katharina-

samtalen, samtal som är viktiga för nutidsmänniskan. Och gemensamt för deltagarna i Katharina-samtalen är att de får tala till punkt, en ganska unik sak i en snuttifierade tillvaro.

Vår viktigaste kanal är hemsidan. Och en film.

Vi slog fast att samtalet är den viktigaste och kanske högsta samvaroformen för människor i ett demokratiskt och progressivt samhälle.
 Vi fokuserade på en enda sak och det är det vi kallar Katharina-samtalen. I alla möten och i alla sammanhang pratar vi om Katharina-samtalen, samtal som är viktiga för nutidsmänniskan. Och gemensamt för deltagarna i Katharina-samtalen är att de får tala till punkt, en ganska unik sak i en snuttifierade tillvaro.

Vår viktigaste kanal är hemsidan. Och en film.
Hemsidan berättar varför vi finns till och innehåller dessutom ett kalendarium över kommande samtal och videos från tidigare samtal.
Varför är då Katharina-samtalen viktiga för människor, samhället och mänskligheten?Direktor Michael Bjerkhagen förklarar varför i en längre text, det vi kallar ett credo. I hemsidans inledande slides-presentation berättar fyra andra personer varför. Och i en

film berättar styrelsens alla 12 medlemmar varför de engagerar sig i och Katharina-samtalen. Samarbetet har varit en process (som det ju alltid är) där styrelsen vågat sig till större koncentration och tydlighet och att vi därmed tillsammans skapat en produkt som vi kan kommunicera, som är lättförståelig och enkel att ta till sig.
För om man ska lyckas med det man vill uppnå beror det alltid på hur väl man lyckas kommunicera det. Man måste förändra andras insikter och mindset. Man måste måla upp en vision. Man måste beskriva en väg till visionen.
Man måste göra den enkel att förstå och möjlig att nå. Man måste vara mycket pedagogisk.

Sankta Katharinastiftelsen vill stå för en av de viktigaste mänskliga samvaroformerna,
samtalet. Vår förmåga till samtal och utbyte av erfarenheter är ju det som skapar oss som människor och formar det samhälle vi vill leva i.
Ekelund & Plars säger att kommunikationär allt, liksom att allt är kommunikation, och det är i allra högsta grad en sanning för oss också.
Ekelund & Plars har hjälpt oss att se och förstå det eviga i det dagsaktuella. Att vi är tydliga med vad vi gör och vad vi vill. Att vi har en vision om ett framtida samhälle som andra människor vill dela med oss. Att vi i allt vi gör är konsekventa och intressanta.
Vi har ett arv att förvalta och det kan vi göra bäst genom att vara viktiga i nuet. På ett klokt och lyhört sätt har Ekelund & Plars arbete tillfört energi och ett perspektiv som vi själva skulle ha haft svårt att skapa.
 
Michael  Bjerkhagen, direktor
S:ta Katharinastiftelsen

Eltel sverige.

Framtiden bor i andra änden av en fiber.

Eltel är den ledande leverantören av fibernät. Nu ska man se till att hela Sverige ska vara uppkopplat till fibernät 2020. Målet ska nås med hjälp av Sveriges största fiberkampanj.
Just nu finns boken ”Fiber” som med bred pensel målar allt om fibernät. Vi försöker titta in i framtiden och se hur digitaliseringen påverkar oss i våra liv. På jobbet och i hemmet. När det gäller  hälsa, utbildning och demokratifrågor. Och hur fiber kastar om rollerna mellan vilka som är subjekt och vilka som är objekt.
I innehållet använder vi en del 3D-bilder som vi sen också kommer att använda i andra medier. 

Goda råd från uppkopplade.

I ”Fiberglädje” delar de som redan installerat fiber med sig av sina erfarenheter. De ger råd kring processen och berättar vad man kan 
stöta på, vad man ska se upp med och vad man ska göra för att arbetet ska ske så friktionsfritt som möjligt.  Och inte minst vad som händer när fibernätet är installerat.

Steg 1.

Trycksakerna ”Fiber” och ”Fiberglädje” är bara inledningen på Sveriges största fiberkampanj. Fortsättning kommer att innehålla tilltal som tydligt speglar det digitala samhällets utveckling, Det är viktigt för ett företag som Eltel som både vill göra framtiden möjlig och som i hela sin verksamhet är en del av den.
Du kan följa Eltels arbete på fiberboken.se där man snart kommer att lägga in den Fiber-filmen och fördjupande content-sidor och mycket annat.
Arbetet fortsätter tills hela Sverige är uppkopplat!

Vår uppgift är att göra framtiden möjlig. Och vi vet att framtiden finns i andra änden av en fiber. Det betyder att när vi genomför Sveriges största fiberkampanj väver vi också samman analoga uttrycksformer med digitala i en tät väv. Ungefär som framtiden ser ut.

Lars Täuber, Director, Fixed Communication, 
Eltel Networks


www.fiberboken.se

Lotus travel.

Lotus vänder sig mer till resenärer och mindre till turister.

Den som reser gör många val. Bortsett från när och vart väljer man upplevelser och ansvar. Lotus har tagit fasta på det här i en tid när vi människor är allt mer medvetna och därför också bryr oss om vilka konsekvenser våra val får. Lotus har tidigare varit fokuserade på Asien, vilket den tidigare taglinen ”Din guide i Asien” visade. Från och med nu väljer man destinationer över hela världen utifrån att man kan erbjuda det som resenären söker mer än turisten och som man benämner som ”bakom”. Med ”bakom” menas att det finns mer att se än vad som är brukligt. Bakom det uppenbara, bakom det välkända och lättillgängliga. Lotusresenären är beredd att ta några extra steg för att berika sitt liv genom att se sig själv i en ny miljö där kulturen är lokal och där nya och annorlunda typer av möten kan uppstå.

Alla som reser tar ett ansvar.

För Lotus som researrangör är det ansvaret att allt så långt det går ska vara värdefullt för den lokala platsen. Man äter på lokala restauranger. Man bor på lokala hotell. Man arbetar med lokala guider. Man handlar på lokala marknader. Man till och med bidrar till den lokala skolundervisningen, till lokala kvinnors företagande och till det lokala djurlivet. Elby Kwok Drewsen, Lotus vd, formulerar det så här: ” Jag ser det så här. När vi kommer som besökare och får ta del av en ny kultur vill vi vara varsamma och inte påträngande. Vi vill också bjuda tillbaka på ett sätt som skapar genuina möten som är värdefulla för båda parter.”

Res för att du älskar.

Lotus skapar resor för den som gör aktiva och medvetna val. Det är resor för den som vill berika sitt liv med nya upplevelser, som reser för att de älskar. Det är skälet till att Lotus nya tagline är just ”Res för att du älskar.”

Vi gjorde en av Ekelund & Plars speedshops. Sammanställningen tillsammans med förslag till budskapsplattform fick vi redan efter en vecka. Resultatet gav hela företagsledningen ståpäls! Vi fick nya insikter som förändrade vår världsbild. Nu har vi påbörjat tillämpningen, förändringsarbetet känns självklart och vi är oerhört optimistiska. Gåshudvarning hela vägen!

Ulrika Nordgren, marknadschef Lotus